Ren luft

för barn och personal i förskolan borde vara en självklarhet !

                                                                                                                                                                   

DYN-C100A utvecklades under pandemin med fokus på att  eliminera alla sorters luftburna virus, bakterier och allergener.


 • Omfattande laboriatorietester vid ett av världens ledande laboratorier

         - Korea Testing Laboratory (KTL)

 • 8 månaders laboratorietester

        - Semporelaboratoriet,

          Karolinska Institutet.


Ovanstående laboriatorietester visar på en mycket hög filtreringskapacitet av partiklar.

Virusluftrenaren

DYN-C100A


Renar luften från skadliga partiklar i förskolan

Testad vid

Semporelaboratoriet, Karolinska Institutet

I samarbete med Semporelaboratoriet, Karolinska Institutet har vi genomfört en banbrytande studie sedan 2021 med syfte att minska sjukfrånvaron i förskolemiljö.


Omfattande ny studie i förskolor

I studien jämfördes förskolor som använde virusluftrenare, med förskolor utan.


Skillnaden var enorm.


Sjukfrånvaron minskade 2000 % mer i förskolor som använde virusluftrenare, än förskolor utan.

Faran du inte ser.Hemmiljö

Bilden nedan visar insamlade partiklar under en sexton veckors period i en normal hemmiljö.

Förskolemiljö

Bilden nedan visar insamlade partiklar under en fyra veckors period i en normal förskoleavdelning.
I ovanstående jämförelse mellan förskolemiljö och hemmiljö, ser man tydligt att mängden partiklar är mycket högre i förskolemiljö.


Studien visar att luften i alla medverkande förskolor innehåller höga partikelhalter.


Detta innebär ökad risk för utvecklande av allergier och astma.

Mest omfattande luftstudien inom förskolemiljö

 • 6 olika kommuner medverkade i studien
 • Totalt 18 stycken medverkande förskolor
 • 22 månaders testperiod utförd i förskolemiljö med barn och personal närvarande
 • Analyser av insamlade partikelprover utförda av Semporelaboriatoriet, Karolinska Institutet

Genom att avlägsna skadliga partiklar från inomhusluften, sänktes sjukfrånvaron kraftigt.

Fördelar med partikelfri / ren inomhusluft i förskolemiljö

Kortsiktig påverkan


 • Minskad smittspridning.
 • Minskad trötthet.
 • Minskad huvudvärk.
 • Högre koncentrationsförmåga.
 • Friskare barn, personal och föräldrar.
 • Minskad VAB.
 • Lägre korttidssjukfrånvaro


Långsiktig påverkan


 • Minskad risk för utvecklande av astma och allergi.
 • Minskad risk för hjärt och kärlsjukdomar.
 • Mer ordinarie personal på plats, ger mindre stress.
 • Attraktivare arbetsplats.


Varför är smittspridningen så hög i förskolan?

Varför är smittspridningen så hög i förskolan?

Vad säger myndigheter om partiklar?

Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn. Enligt WHO finns det ingen tröskel för partikelhalten, under vilken negativa hälsoeffekter inte förekommer. Därför är det fördelaktigt för människors hälsa att sträva efter så låga partikelhalter i luft som möjligt.

Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadligt ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

ARBETSMILJÖ

Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Trots det saknas riktlinjer för övervakning av luftkvaliteten vid Sveriges förskolor – och en ny studie visar att kommunerna oftast inte vet hur höga halterna egentligen är.

Hållbarhet

______________________

Biolive Eco - miljövänlig plastBiolive biologisk och kemisk teknologi grundades 2016 som ett företag

vid ITU Cekirdek Early-Stage Incubation Center. Efter investeringen av Vestel

Ventures, som tillhör Zorlo Holding. Biolive bildades 2017


Miljövänlig lösning tillverkad av restprodukter av oliver


Biolive är ett bioteknikföretag som designar och utvecklar

produktionsprocesser för biobaserad plast (olivfrö).


Ofarlig för människor

Låga CO2-utsläpp och hållbar lösning

Energieffektiv        Låg kostnad

Bio-baserad

Kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna

Svensk L-kvalitet AB

Öppettider

Måndag - Fredag
09:00 - 16:00
Lördag - Söndag
Stängt

LED-indikator

DYN-C100A är även utrustad med en ljusindikator som tydligt visar luftens kvalitet i realtid.

BRA

Indikerar bra luftkvalitet

NORMAL

Indikerar en förhöjd partikelnivå i luften

DÅLIG

Indikerar en hög koncentration av partiklar i luften

Produktnamn: Air sterilizers 
Modell: DYN-C100A 
Vägghängd: 430 x 430 x 192 mm 

5.8 kg

Stående: 430 x 435 x 227 mm
5.9 kg

Luftkvalitetssensor

Partikelsensor

DYN-C100A är utrustad med en hög precisions-sensor som känner av partiklar i luften som är mindre än PM 2,5 µm


Rök- och gassensor

Sensorn känner även av skadlig rök och gas såsom avgaser och förbränningspartiklar.

Förfilter

Förfiltrets viktiga funktion är att stoppa och samla ihop dammpartiklarna.


Dessa dammpartiklar innehåller ofta textilfibrer, hudepitel, bakterier och pollen

Aktivt kolfilter

Avlägsnar dålig luft. Vårt aktiva kolfilter är utrustad med mängder av mokroskopiska håligheter som effektivt avlägsnar giftiga och illaluktande gaser som uppkommit från t.e.x

färg, avgaser, rengöringsprodukter, sopor mm.

HEPA-filter

DYN-C100A är utrustad med ett äkta HEPA filter H13. Ett medicinskt godkänt filter vilket ofta används för att rena operationssalar och laboratorium. Filtret avlägsnar effektivt 99,95% av alla ultrasmå luftburna partiklar, ända ner till en storlek av 0,1 mikrometer i diameter, HEPA H13 avlägsnar även t.e.x cigarettrök och avgaser.

UVC Ljus antivirus

DYN-C100A är även utrustad med UVC-ljus. UCV-ljuset steriliserar kontinuerligt HEPA-filtret från alla sorters virus och bakterier som fastnar där.

Jonisering

DYN-C100A är även utrustad med jonisering system.

Fri från skadliga substanser

Eftersom DYN-C100A 'r en ECO-vänlig produkt, fri fråm kemiska substanser så är den helt säker för alla. I synnerhet för känsliga barn

unsplash